American Gods

Allò ideal és que el traductor o traductora d’una saga literària sigui sempre la mateixa persona, i també ho és que t’encarreguin sempre una sèrie sencera. Al camp de la traducció audiovisual, però, al trajecte entre allò ideal i allò real sols trontollar amb un clot anomenat urgència. Com que moltes vegades els materials definitius…